שאלות ותשובות

אם בעלך מסרב לתת לך גט או שהוא מתנה תנאים ומעלה דרישות למתן גט – את מסורבת גט

אם בעלך אינו מסוגל לתת גט, או שהוא נעלם ואי אפשר לאתרו ולהשיג ממנו את הגט – את עגונה

 

הגט הוא שטר הגירושין בהלכה היהודית.

על פי חוק זוג של שני יהודים, הרוצה להתגרש חייב לעשות זאת בבית הדין הרבני – ללא גט, הסטאטוס שלך יוותר "נשואה" ויש לכך השלכות מבחינת היכולת שלך להינשא לאחר, או מעמדם של ילדים עתידיים שתלדי מזוגיות עם אדם אחר שהוא אינו בעלך והשלכות נוספות.

 

פני בהקדם לייעוץ משפטי.ארגונים שונים בארץ נותנים ייעוץ משפטי ראשוני במצב כזה – נצלי שירות זה. מאחר ובישראל מתקיים מצב משפטי ייחודי לפיו לשתי ערכאות משפטיות ישנה סמכות מקבילה לדון בעניינים הכרוכים בגירושין, הרי שבתחום דיני המשפחה ישנה חשיבות מכרעת לשאלות כגון: להיכן ומתי להגיש את התביעות השונות. מכאן נובעת החשיבות בקבלת ייעוץ משפטי.

מזל-טוב! תוכלי לעזור לה להגן על עצמה מפני סרבנות גט, על ידי עידוד הזוג לחתום על "חתומים באהבה" הסכם למניעת סרבנות גט.

פני לייעוץ משפטי לצורך בחינת האפשרות לתביעה לחיוב הבעל בגט בבית הדין הרבני.

לרשות בתי הדין הרבניים מנגנונים לכפיית וחיוב גט במקרי סרבנות, – הכוללים סנקציות מגוונות, החל משלילת רישיון נהיגה ועד מאסר בבידוד. פני בבקשה לבית הדין להפעלת חוק הסנקציות.

לא. החוק במדינת ישראל העניק לבתי הדין הרבניים את הסמכות הבלעדית לדון בגירושי זוג יהודי, אפילו אם נישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל.

תמכו בעיקר
הסכמי קדם נישואין
נגישות