קישורים

מסורבות גט
 עגונות
 
עגונות בהלכה:
מסכת גיטין – תלמוד בבלי , מתוך מאגר ספרות הקודש 
מסכת יבמות – תלמוד בבלי, מתוך מאגר ספרות הקודש
לתקנות העגונות – מהות הבעיה והשתלשלותה. סיכום דעות הפוסקים בעניין התרתעגונות, החשיבות בהתרתן וההיתרים המיוחדים שניתנו במהלך השנים – מאמר מקיף באתר "דעת".  
התנאים להיתר קידושי ןועדות האישה בדין כפיית גט – התדיינות בשאלה במסגרת האתר של ישיבתההסדר היכל אליהו (הלכות- ערך: נשים)
 
מקרים ייחודיים:
 
מי ישחרר את תמי ארד – כתבתה של שרה ליבוביץ-דר בעיתון הארץ, בנוגע לתמי ארד, אשתהנווט הישראלי השבוי רון ארד. 
עגונות מגדלי התאומים – מאמר המציג את הדיון ההלכתי בשאלה האם אשתו שלאדם, אשר נספה באסון מגדלי התאומים היא עגונה או אלמנה? האם ניתן להפקיע אתנישואיה? 
 
המצב בישראל
 
מספר הנשים העגונות ומסורבות הגט בישראל– מסמך רקע שהוכן על ידי מרכזהמחקר והמידע של הכנסת, נובמבר 2005
 
הסכמי קדם נישואין:
מאמרים:
 
דוד בן זזון – הסכמי קדם נישואין-דילמות ערכיות, הלכתיות ומעשיות צהר 20    http://www.kipa.co.il/upload/users_files/1093.PDF 
דוד בן זזון  ה'הסכם לכבוד הדדי' : המצדדים והמתנגדים  צהר 25 http://upload.kipa.co.il/media-upload/tzohar/tzohar2940.PDF 
דוד בס – הסכמי קדם נישואין-מטרתן ודרך ניסוחן צהר 20    http://www.kipa.co.il/upload/users_files/1095.PDF 
רחל לבמור – גירושין, סירוב גט והסכם למניעתו: עובדות מהשטח  צהר 20  http://www.kipa.co.il/upload/users_files/1094.PDF
רחל לבמור – הסכם לכבוד הדדי: סעיפיו ויתרונותיו    http://www.youngisraelrabbis.org.il/texts/HeskemHaddadi.pdf 
רחל לבמור – הסכמי קדם נישואין מול הרומנטיקה: הדרכה מעשית להצגת הנושא מעגלי צדק 10
http://www.youngisraelrabbis.org.il/texts/Romance%20vs%20Heskem-CYIRsitearticle.pdf 
אלישיב קנוהל –   הכתובה והסכמי ממון בנישואין   תחומין כא (תשס"א)http://www.youngisraelrabbis.org.il/texts/mamar-new.pdf 
דיאנה וילה ומוניק זיסקינד – הסכמי קדם נישואין כפטרון לבעיית העגונות בימינו, ללמוד וללמד 4  http://www.responsafortoday.com/ 
 
מידע:
 
מועצת רבני ישראל הצעיר – http://www.youngisraelrabbis.org.il/prenup.htm
 
 
מכון שכטר והתנועה המסורתית – http://www.masorti.org.il/he/weddings
 
מרכז צדק לנשים – http://www.cwj.org.il/ 
 
 
 
נוסחים של הסכמי קדם נישואין:
 
(1) ההסכם לכבוד הדדי
 
ישיבת הקיבוץ הדתי –  http://www.ykd.co.il/hebrew/publications/heskem.pdf
 
מועצת רבני ישראל הצעיר – http://www.youngisraelrabbis.org.il/texts/heskem-mavo%203.05.pdf
 
 
(2) הסכם ושטר לנישואין בצדק ובהגינות:
 
 
מעמד האישה, בתי הדין הרבניים והמשפט העברי 
 
דיני אישות ומעמד האישה בבתי הדין הרבניים בישראל – מידע המובא על ידי שדולת הנשים בישראל 
"אף אחד לא מדבר עלצדק" – מאמר של חנה קהת, יו"ר ארגון קולך-פורום נשים דתיות, המעלה סוגיות נודעות בפסיקות בתי הדין הרבני והמנהיגות הקיימת בעולם הדתי.  
אתר בתי הדין הרבניים – אתר זה של הנהלת בתי הדין הרבניים משמש ככלי נוסף לאיתורבעלים מעגנים ופונה לעזרת הציבור בישראל ובעולם לקבלת מידע עליהם 
 
מוקדי סיוע, מחקר ופעילות ציבורית
 
קמפיין העגונות – פועל בבריטניה, מחזיק בעמדה כי מצבן של נשים אלו מנוגד לעקרונות הצדק בהלכה היהודית ופועל להתרתן (האתר בשפה האנגלית) 
.היחידה למחקר על עגונות – יחידה שהמרכז ללימודי היהדות באוניברסיטת מנצ'סטר הקים – באתר מידע על נושא העגונות, פתרונות אפשריים ומתן אפשרות להגיש הצעות מחקר (האתר בשפה האנגלית)

מסורבות גט

 עגונות

עגונות בהלכה:
מסכת גיטין – תלמוד בבלי , מתוך מאגר ספרות הקודש 
מסכת יבמות – תלמוד בבלי, מתוך מאגר ספרות הקודש

לתקנות העגונות – מהות הבעיה והשתלשלותה. סיכום דעות הפוסקים בעניין התרתעגונות, החשיבות בהתרתן וההיתרים המיוחדים שניתנו במהלך השנים – מאמר מקיף באתר "דעת".  

התנאים להיתר קידושי ןועדות האישה בדין כפיית גט – התדיינות בשאלה במסגרת האתר של ישיבתההסדר היכל אליהו (הלכות- ערך: נשים)

מקרים ייחודיים:

מי ישחרר את תמי ארד – כתבתה של שרה ליבוביץ-דר בעיתון הארץ, בנוגע לתמי ארד, אשתהנווט הישראלי השבוי רון ארד. 

עגונות מגדלי התאומים – מאמר המציג את הדיון ההלכתי בשאלה האם אשתו שלאדם, אשר נספה באסון מגדלי התאומים היא עגונה או אלמנה? האם ניתן להפקיע אתנישואיה? 

המצב בישראל

מספר הנשים העגונות ומסורבות הגט בישראל– מסמך רקע שהוכן על ידי מרכזהמחקר והמידע של הכנסת, נובמבר 2005

מספר נשים העגונות ומסורבות הגט בישראל – 2013 – סקר של מרכז רקמן

הסכמי קדם נישואין:

אתר חדש באנגלית – גט יור גט 

מאמרים:

דוד בן זזון – הסכמי קדם נישואין-דילמות ערכיות, הלכתיות ומעשיות צהר
20    http://www.kipa.co.il/
upload/users_files/1093.PDF
 

דוד בן זזון  ה'הסכם לכבוד הדדי' : המצדדים והמתנגדים  צהר 25 http://upload.kipa.co.il/media-upload/tzohar/tzohar2940.PDF 

דוד בס – הסכמי קדם נישואין-מטרתן ודרך ניסוחן צהר 20    http://www.kipa.co.il/
upload/users_files/1095.PDF
 

רחל לבמור – גירושין, סירוב גט והסכם למניעתו: עובדות מהשטח  צהר 20  http://www.kipa.co.il/
upload/users_files/1094.PDF

http://www.youngisraelrabbis.org
.il/texts/Uvdot
%20MeHashetach
%20site%20article.pdf
 

רחל לבמור – הסכם לכבוד הדדי: סעיפיו ויתרונותיו    http://www.youngi
sraelrabbis.org.il/
texts/HeskemHaddadi.pdf
 
רחל לבמור – הסכמי קדם נישואין מול הרומנטיקה: הדרכה מעשית להצגת הנושא מעגלי צדק 10
http://www.young
israelrabbis.org.il/texts/Romance
%20vs%20Heskem-CYIRsitearticle.pdf
 

אלישיב קנוהל –   הכתובה והסכמי ממון בנישואין   תחומין כא (תשס"א)http://www.young
israelrabbis.org.il/texts
/mamar-new.pdf
 

דיאנה וילה ומוניק זיסקינד – הסכמי קדם נישואין כפטרון לבעיית העגונות בימינו, ללמוד וללמד 4  http://www.responsafortoday.com/ 

מידע:

מועצת רבני ישראל הצעיר – http://www.young
israelrabbis.org.il/prenup.htm

מכון עיתים – http://www.itim.org.il/?CategoryID=206
&ArticleID=600&Page=1

מכון שכטר והתנועה המסורתית – http://www.masorti.org.il/he/weddings

מרכז צדק לנשים – http://www.cwj.org.il/ 

נעמת – http://www.naamat.org.il/
counseling.php?cat=148

נוסחים של הסכמי קדם נישואין:

(1) ההסכם לכבוד הדדי

ישיבת הקיבוץ הדתי –  http://www.ykd.co.il/
hebrew/publications/heskem.pdf

מועצת רבני ישראל הצעיר – http://www.young
israelrabbis.org.il/texts/heskem-mavo%203.05.pdf

 קולך –  http://www.kolech.org/heskem.pdf

(2) הסכם ושטר לנישואין בצדק ובהגינות:

מרכז צדק לנשים – http://cwjisrael
.googlepages.com/
הסכםלנישואיןבצדקובהגינות7

מעמד האישה, בתי הדין הרבניים והמשפט העברי 

דיני אישות ומעמד האישה בבתי הדין הרבניים בישראל – מידע המובא על ידי שדולת הנשים בישראל 

"אף אחד לא מדבר עלצדק" – מאמר של חנה קהת, יו"ר ארגון קולך-פורום נשים דתיות, המעלה סוגיות נודעות בפסיקות בתי הדין הרבני והמנהיגות הקיימת בעולם הדתי.  

אתר בתי הדין הרבניים – אתר זה של הנהלת בתי הדין הרבניים משמש ככלי נוסף לאיתורבעלים מעגנים ופונה לעזרת הציבור בישראל ובעולם לקבלת מידע עליהם 

.דיני משפחה – מאמר של ד"ר רות הלפרין קדרי

מוקדי סיוע, מחקר ופעילות ציבורית

קמפיין העגונות – פועל בבריטניה, מחזיק בעמדה כי מצבן של נשים אלו מנוגד לעקרונות הצדק בהלכה היהודית ופועל להתרתן (האתר בשפה האנגלית) 

.היחידה למחקר על עגונות – יחידה שהמרכז ללימודי היהדות באוניברסיטת מנצ'סטר הקים – באתר מידע על נושא העגונות, פתרונות אפשריים ומתן אפשרות להגיש הצעות מחקר (האתר בשפה האנגלית)

תמכו בעיקר
נגישות