קידום הסכמי קדם נישואין

הכניסה לזוגיות נעשית באהבה ובהסכמה, עם ציפייה לעתיד משותף, המושתת על עקרונות אלה. הסכם קדם נישואין הוא הצהרה על כוונת הזוג לנהל מערכת נישואין שוויונית. מטרת הסכם קדם נישואין היא לוודא שבמקרה של פרידה, אף היא תיעשה בצורה מכובדת, הגונה ושוויונית. לתפיסתנו,  עדיף לחתום על מסמך כאמור דווקא כששוררים בין בני הזוג אהבה וכבוד והם בטוחים שלא יהיה בו צורך, שכן, מטבע הדברים, תהליכי הפרידה מלווים בכאב ובצער ולא אחת בני הזוג שוכחים את הכבוד והאהבה ששררו ביניהם כשהזוגיות שלהם ידעה ימים טובים יותר.

למידע נוסף לחץ כאן

תמכו בעיקר
פעילויות
נגישות