פתרונות הלכתיים

במהלך השנים, הוצעו מספר פתרונות לבעיית העגונות ומסורבות הגט שהיה בהם כדי להביא מזור למצוקתן ולשחררן ממצב קשה זה של כבילה לנישואין – גם פתרונות מונעים לפני נישואים וגם פתרונות לאחר הנישואין.
היום, ביה"ד הרבניים הממלכתיים אינם מיישמים פתרונות אלה מטעמים הלכתיים שונים – חוץ מההכרה בהסכמי קדם נישואין.
קואליציית עיקר מאמינה שעל אף היות הבעיה סבוכה ניתן ליישם פתרונות שהועלו וייושמו בעבר ועל כן היא מעודדת את הציבור ללמוד על הפתרונות האלה כדי לעודד ולדחוק ברבנים ליישמם גם בימינו אלו.

פתרונות מונעים:

הסכמי טרום נישואין

נישואין על תנאי

גט על תנאי

פתרונות לאחר הנישואים:

 כפיית גט

מקח טעות

הפקעת קידושין

תמכו בעיקר
נגישות