סינגור

 קואליציית עיקר נלחמת ביוזמות חקיקה, הפוגעות במעמדן של נשים עגונות ומסורבות גט. במסגרת זו הנושאים בהם מתעסקת הקואליציה בימים אלה הינם:

  • התנגדות להצ"ח להרחבת סמכויות ביה"ד הרבניים;
  • התנגדות למסקנות הביניים של ועדת שניט לביטול חזקת הגיל הרך -מסקנות שבוטלו לאחר שמספר חברי וועדה חזרו בהם והתנגדות להצ"ח ביטול החזקה האמורה
  • הגדלת המודעות לסחטנות הגלויה והסמויה המתרחשת בבתי הדין;
  • פעילות למען מינוי דיינים לביה"ד האזוריים ולביה"ד הרבני הגדול המודעים וקשובים לבעייתן של נשים עגונות ומסורבות גט.
  • פעילות למען פתיחת משרות במערכת בתי הדין הרבניים ומערכת הרבנות לנשים
תמכו בעיקר
פעילויות
נגישות