מודעות ציבורית

כמה מכם מכירים נשים מסורבות גט? כמה נשים מסורבות גט יש בישראל? האם מדובר בבעיה שלהן באופן ספציפי או בבעיה חברתית כללית?

בעייתן של הנשים מסורבות הגט, על אף שמצויה על סדר היום הציבורי, אינה באה על פתרונה וזאת על אף שבדומה לכל עוולה חברתית, גם זו איננה בעיית המגזר הסובל ממנה בלבד. גם גברים סובלים מסרבנות גט!
מעבר לכך – פגיעה בזכויות אדם ובהן הזכות לשוויון, לחירות הפרט, לנישואין ולאושר איננה רק נחלת הנפגעים, ותיקון העוול מוטל לפתחה של המדינה והחברה בכללותן.

עגינות וסרבנות גט פוגעות לא רק בזכויותיהן של הנשים, אלא גם בזכויותיהם של הילדים ושל בני המשפחה המורחבת. יש בהן משום התעללות, והניסיון מלמד שבחלק מהמקרים ההתעללות החלה עוד במהלך החיים המשותפים – בין אם מדובר באלימות נפשית, פיסית, מינית או כלכלית .

קואליציית עיקר עושה כל מאמץ לעורר את הדיון בנושא והטיפול בו בחברה, בתקשורת, בחקיקה ובמסגרת מאבקיהם של הארגונים הוולונטריים לשמירה על זכויות האדם והאזרח.

לצורך כך מקיימת קואליציית עיקר פעולות שונות ובהן:

  • קביעת תענית אסתר כ"יום העגונה" וקיום אירועים שונים לציון היום.
  • תפילה למען העגונות וקריאתה במסגרת בתי הכנסת ועצרות.
  • ישיבות מיוחדות בוועדות הכנסת.
  • תערוכות, מיצגים ותצוגות בנושא.
  • הפגנות מול הכנסת ומול בתיהם של סרבני גט.
תמכו בעיקר
פעילויות
נגישות