ייעול ביה"ד הרבניים

פעילות הקואליציה לשיפור העבודה וההתנהלות של ביה"ד הרבניים מתבטאת בשלושה מישורים:

  1. יוזמת שינויים חקיקתיים;
  2. פועלת למען שינויים אדמיניסטרטיביים בבתי הדין הרבניים;
  3. פועלת למינוי דיינים ראויים לביה"ד הרבניים;

מי הם הדיינים בבתי הדין הרבניים?

 חרדים? דתיים לאומיים? אנשים בעלי השקפת עולם ליברלית או שמרנית? האם הם מכירים את העולם החילוני או רק את עולם הדת? שאלות אלו עקרוניות, ולתשובות עליהן עשויה להיות השפעה על רוח הפסיקה היוצאת מטעמו של ביה"ד הרבניים.

מי ממנה את הדיינים? 

הדיינים מתמנים ע"י נשיא המדינה עפ"י המלצת ועדת המינויים.
בראש הועדה עומד שר המשפטים וחברים בה:

  • שני הרבנים הראשיים לישראל.
  • שני חברי בית הדין הגדול.
  • שר נוסף המתמנה ע"י ראש הממשלה.
  • שני חברי כנסת (חדש! שאחת מהן אישה).
  • שני עורכי דין המתמנים ע"י לשכת עורכי הדין (חדש! שאחת מהן אישה).
  • חדש! – טוענת רבנית

הועדה ממליצה לנשיא על מועמדים לדיינים לבית הדין האזורי מתוך המועמדים בעלי הכשירות לעשות כן ולבית הדין הגדול מתוך הדיינים בבתי הדין האזוריים. מועצת הרבנות הראשית לישראל מסמיכה את הרבנים שעמדו בדרישות המערכת בכתב ובעל פה, להיות דיינים במערכת ביה"ד הרבניים.

הפוליטיקה שמאחורי המינויים:

בדומה למתרחש סביב כל מינוי פוליטי, כך גם במינוי דיינים מופעלים על חברי הוועדה למינוי דיינים לחצים כאלה ואחרים. כל קבוצה מנסה לקדם את המועמד שלה, (התומך באינטרסים אותם היא מייצגת) ובכך להשפיע על ההרכב של הדיינים בבתי הדין. קואליציית "עיקר" הובילה מהלך שמטרתו מינוי דיינים, העומדים בקריטריונים אותם מגדיר החוק. הקואליציה משפיעה רבות על חברי לשכת עוה"ד שתבחר לפחות אישה אחת כנציגה שלהם בוועדה למינוי דיינים כדי לוודא שיהיה ייצוג נשי בוועדה.
"עיקר" כותבת מכתבים ונפגשת עם חברי הועדה למינוי דיינים, לרבות שר המשפטים, כדי לדרוש מהם לבחור במועמדים, העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק.
עיקר מארגנת ועורכת הפגנות מחוץ לישיבות הועדה למינוי דיינים ראויים.
עיקר עוקבת אחר מינוי הדיינים ועבודת בתי הדין הרבניים בכלל ואחרי עבודתם של המינויים החדשים בפרט.

תמכו בעיקר
פעילויות
נגישות