יום העגונה

קואליציית עיקר יזמה את "יום העגונה" שמצוין כל שנה בתענית אסתר (י"ג אדר).
בעייתן של הנשים מסורבות הגט, על אף שמצויה על סדר היום הציבורי, אינה באה על פתרונה וזאת על אף שבדומה לכל עוולה חברתית, גם זו איננה בעיית המגזר הסובל ממנה בלבד. גם גברים סובלים מסרבנות גט.מעבר לכך – פגיעה בזכויות אדם ובהן הזכות לשוויון, לחירות הפרט, לנישואין ולאושר איננה רק נחלת הנפגעים, ותיקון העוול מוטל לפתחה של המדינה והחברה.
עגינות וסרבנות גט פוגעות לא רק בזכויותיהן של הנשים, אלא גם בזכויות הילדים ובני המשפחה המורחבת. יש בעגינות ובסרבנות הגט משום התעללות, והניסיון מלמד שבחלק מהמקרים ההתעללות החלה עוד במהלך החיים המשותפים – בין אם מדובר באלימות נפשית, פיסית, מינית או כלכלית.
קואליציית עיקר נוקטת בקשת של יוזמות ופעולות על מנת להותיר את הנושא על סדר יום הציבורי עד אשר יימצא הפתרון הראוי לו. זאת היא עושה בתקשורת, בחקיקה ובמסגרת המאבק של הארגונים הוולונטריים לשמירה על זכויות האדם והאזרח.

במסגרת "יום העגונה", יותר מבימים אחרים, מקיימת הקואליציה פעולות שונות ובהן:

  1. ציון יום העגונה בתענית אסתר;
  2.  אירועים, מצגות, הפגנות, תהלוכות במרחב הציבורי;
  3. אירוע ו/או ישיבה מיוחדת בכנסת;
  4.  קמפיין תקשורתי;
  5. הפצת תפילה למען העגונות וקריאתה במסגרת בתי הכנסת ועצרות;
  6. קיומו של יום לימוד ארצי ובינלאומי בנושא הפתרונות הקיימים לבעיית סרבנות הגט;
  7. קיום הפגנות ומשמרות מחאה מול הכנסת ומול בתיהם של סרבני גט;
תמכו בעיקר
פעילויות
נגישות