חקיקה

ישראל, ענייני הנישואין כמו גם הגירושין של יהודים אזרחי ישראל נתונים על פי חוק לסמכותם הבלעדית של בתי הדין הרבניים. בתי דין אלה מחויבים לפעול על פי חוקי ההלכה. מאחר ובנושא הגירושין ישנו קושי לכפות על הבעל לתת גט ואי אפשר לכפות על האישה לחזור אליו, מרבית ההרכבים בבתי הדין מבקשים מבני הזוג להגיע להסדר ביניהם. מצב זה של העדר הפסיקה מחד גיסא, ונחיתותה של האישה במשא ומתן מאידך גיסא, מביא לעתים לידי סחיטה של הנשים על ידי בעליהן – האישה הרוצה בגט מוצאת את עצמה מוכנה לוותר על רכוש, כספים ולפעמים גם על משמורת הילדים על מנת להשיג את שחרורה מכבלי הנישואין.

קואליציית עיקר פועלת למיגור התופעה לפיה, אישה נאלצת לשלם עבור החופש שלה – נישואים הם לא בית אסורים!

קואליציית עיקר הקימה וועדה משפטית בה חברות עורכות דין ומשפטניות שהן מומחיות בתחום דיני המשפחה.

מטרת הוועדה – ליזום ולנסח הצעות חוק שתשפרנה את מצבן של נשים עגונות ומסורבות גט ולהלחם ביוזמות חקיקה שפוגעות בנשים אלה.

היוזמות החקיקתיות של קואליציית עיקר:

הצעת חוק לביטול מרוץ הסמכויות בין ביה"ד הרבניים לביהמ"ש האזרחיים בנושאים הנלווים לגירושין;

  1. הצעת חוק לשוויון אגרות בין ביה"ד הרבנים לביהמ"ש האזרחיים;
  2. הקואליציה גם פועלת לפתיחת משרות במערכת בתי הדין והרבנות לנשים, להוצאת נושא מזונות הילדים מסכסוך הגירושין, נגד ביטול חזקת הגיל הרך, ובעד ביה"ד הבינלאומי שקם בארה"ב
תמכו בעיקר
פעילויות
נגישות