הפקעת קידושין

פתרון זה נחשב לרדיקלי ומשמעותו כי במקרים בהם יש קושי לסדר גט יכריז בית הדין שהנישואין בטלים מלכתחילה.

כיצד אפשר לעשות את הדבר מהבחינה ההלכתית?

הפקעת קידושין נזכרת בכמה מקומות בגמרא, והיא מבוססת על העיקרון לפיו "כל המקדש על דעת חכמים מקדש". זו גם הסיבה שבטקס הנישואין אומר החתן לכלתו "הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל" – איך כל זה קשור לענייננו? כשם שהקידושין נעשו על דעת הרבנים כך יכולה גם ההפקעה להיעשות על דעתם.

המקרים הנזכרים בגמרא בקשר להפקעת קידושין הם מקרים מיוחדים, שבהם קידש הבעל את האישה בניגוד לרצונה או החליט על מתן גט והתחרט. בימינו קיימת מחלוקת בנוגע לשתי שאלות:

  • באלו מקרים ניתן להפקיע נישואין?
  • האם יש לחכמים זכות להפקיע נישואין בתקופה שלאחר התלמוד?

דוגמה לחילוקי דעות כאלה ניתן לראות במקרה שאירע בתחילת המאה ה- 12 בגרמניה.
נערה מהעיר קלן שהסכימה להינשא לצעיר מסוים התחרטה ובחרה להינשא לאחר. בעודם עומדים תחת החופה, נרגשים לקראת טקס הקידושין, הגיעו למקום קרובי משפחתו של הצעיר הראשון, כשהם נחושים להציל את כבודו. מבלי שהצליחה להבין מה קורה, הם זרקו לעברה חפץ. ברגע שבו אחזה את החפץ בידה אמרו בנוכחות העדים "הרי את מקודשת לפלוני". הוריה של הבחורה, אשר מיד הבינו את משמעות הדבר קראו לעברה "זרקי את הקידושין מידך!!!" היא עשתה כדבריהם. לאחר שוך הרוחות קיים הרב את טקס הקידושין בינה לבין בחיר לבה.

בעקבות המקרה עלתה השאלה האם נישואיה לצעיר הראשון, אשר הושגו במרמה על ידי בני משפחתו, תקפים או לא. התשובה לכך – כך מתברר – אינה פשוטה.

באותו מקרה רצו חכמי ורמייזא ושפיירא להפקיע את קידושי הראשון ללא גט, כדין הגמרא, משום שנעשו שלא כהוגן. חכמי מגנצא טענו לעומתם, כי אין בכוחם להפקיע את הקידושין כשם שעשו חכמי התלמוד. בסופו של דבר נאלץ אבי הנערה לשחד את הבחור הראשון בממון כדי שייאות לתת לה גט. רק לאחר מתן הגט, חזר השני וקידשה.

במשך מאות בשנים היו מקרים בודדים וחריגים שבהם הופקעו קידושין. לרוב היו אלו מקרים של קידושי מרמה, קידושין מפוקפקים, או מקרים שבהם רצו לפתור בעיה קשה כגון ממזרות, והשימוש בהפקעת קידושין נעשה באמצעות תקנות מקומיות (רבני המקום לקחו על עצמם את הסמכות להפקיע את הקידושין).

פתרון זה לא נתפס כמוצא שגרתי לפתרון בעייתן של נשים עגונות או מסורבות גט. בית הדין של התנועה הקונסרבטיבית בארה"ב משתמש בהפקעת קידושין כאמצעי לגיטימי לפתרון בעיית עגונות ומסורבות גט (באופן מוגבל, כשאין כל אפשרות שהבעל ייתן גט). חשוב לציין כי פתרון זה אינו מקובל על הדתיים האורתודוכסיים שמציינים, כי אכן השתמשו בהפקעת קידושין במקרים מיוחדים ונדירים, אך לא ניתן להפוך זאת לפתרון של קבע. הפתרון הועלה שוב במדינת ישראל בשנים האחרונות: הרב שלמה ריסקין הציע להפקיע קידושין באמצעות תקנה של הרבנות הראשית שתיקח על עצמה את הסמכות הזאת ופרופ' ברכיהו ליפשיץ הציע שהכנסת תפקיע קידושין באמצעות חוק שישמש כתקנת קהל.

תמכו בעיקר
נגישות