הישגים

 1. תיקון לחוק יחסי ממון
  החוק שתוקן בנובמבר 2008 קובע שניתן לחלק את הרכוש של בני זוג גם בטרם ניתן הגט בהתקיים תנאים אובייקטיביים המפורטים בחוק – כולל פרוד. התיוקון מאפשר למסורבי גט לקבל את חלקם ברכוש המשותף ומפחית את אפשרויות הסחיטה בהליך הגירושין.
 2. שריון ארבע מקומות לנשים בוועדה למינוי דיינים
  ביזומת קואליציית עיקר תוקן החוק הקובע את הרכב הוועדה כך שאית מחברי הכנסת חייבת להיות אישה, אחד מחברי לשכת עוה"ד חייבת להיות אישה, אחת מהשרים חביית להיות אישה ונתווספה חברה מספר 11 – טו"ר . לאחר התיקון לחוק, שרת המשפטים ציפי לבני מינתה את חברת עיקר, טו"ר רחל לבמור כחברה בוועדה .
 3. שקיפות בעבודת הוועדה למינוי דיינים
  היום יש חובה לרישום פרוטוקולים. 
 4. קידום פתרונות מערכתיים לבעיית סרבנות הגט והעגינות
  ביוזמה של קואליציית עיקר התקיימה פסגה בינ"ל בנושא ביוני 2013 בשת"פ בין קרן תקוה וארגון ג'ופה בארה"ב שבעקבותיה הוחלט להקים בי"ד בינ"ל פרטי שיפתור בעיות קשות של עגינות. במרץ 2014 תתקיים פסגה שניה בנושא בפקולטה למשפטים בבר אילן כאשר הדגש על אחריות המדינה לפתרון מערכתי לבעייה.
  ביולי 2014 נפתח בית דין בינלאומי בארה"ב בראשות הרב קרטוס שמטרתו ליישם פתרונות מערכתיים לבעי מסורבות הגט והעגונות.
 5. מינוי דיינים ראויים לביה"ד הרבניים
  קואליציית עיקר סיכלה את מינויים של דיינים עם הסטוריה פסיקתית בעייתית בכל הנוגע ליחסם לנשים בכלל ולעגונות בפרט. בנובמבר 2010 מונו 12 דיינים חדשים לביה"ד האזוריים, כאשר מעל שליש הם בעלי עמדות שהאמנו שייטיבו עם מסורבות גט – וכך אנמם קורה בשטח. הדיינים שמונו שחררו עשרות נשים מעגינותן. מאז ועד היום לא נתמנו דיינים לביה"ד האזוריים בשל פעילות עיקר והארגונים החברים בה, בתחיל בעקבות הדרישה להוספת נשים להליך הבחירה והיום בשל תנגדותנו למינויים לא ראויים והקושי של חבריה להגיע להסכמות בינם לבין עצמם.
 6. העלאת המודעות הציבורית לבעיית סרבנות הגט
  לפי סקר שערכנו במרץ 2011, 74% מהציבור מכיר את תופעת סרבנות הגט. התאריך של תענית אסתר מוכר בארץ ובעולם כ"יום העגונה" .
 7. התפשטות יוזמת יום הלימוד בנושא פתרונות אפשריים במסגרת ההלכה;
  קואליציית עיקר פרסמה חומרי לימוד בנושא, ופועלת לעידוד מקומות לימוד לקיים במשך השנה שיעור המוקדש ללימוד הפתרונות האפשריים לבעיית סרבנות הגט במסגרת ההלכה. עד היום, ארבע שנים לאחר תחילת היוזמה, השתתפו מאות תלמידים בשיעורים אלו.
תמכו בעיקר
פעילויות
נגישות